Brøt menneskerettighetene med stripping

#S05E22. I årevis har norske fengsler benyttet seg av en rutinemessig nakenvisitasjon (stripping) av innsatte. I juli 2020 kom lagmannsretten frem til at Bergen fengsel brøt EMK artikkel 3 da en innsatt ble tvunget til å kle seg naken nesten 200 ganger på halvannet år. Nå samles innsatte fra hele landet i et massesøksmål mot staten. Kriminalomsorgen har i ettertid gjort om praksisen, dette til store protester fra de ansatte som mener det svekker sikkerheten i fengslene. I denne sendinga får du høre fra Røverne selv om hvorfor visitering oppleves krenkende og hvorfor mange nå velger å saksøke staten. Og Røverne forsøker å finne ut av hvor viktig visitering er for innsattes og ansattes sikkerhet i et fengsel. Du får også høre fra assisterende direktør i kriminalomsorgsdirektoratet Jan Erik Sandlie, Maria Hessen Jacobsen, partner i advokatfirmaet Elden, Morten Aksdal, regiontillitsvalgt i region vest i norsk fengsel og friomsorgsforbund og Kristian Mjåland, førsteamanuensis ved universitetet i Agder.
#S05E22. I årevis har norske fengsler benyttet seg av en rutinemessig nakenvisitasjon (stripping) av innsatte. I juli 2020 kom lagmannsretten frem til at Bergen fengsel brøt EMK artikkel 3 da en innsatt ble tvunget til å kle seg naken nesten 200 ganger på halvannet år. Nå samles innsatte fra hele landet i et massesøksmål mot staten. Kriminalomsorgen har i ettertid gjort om praksisen, dette til store protester fra de ansatte som mener det svekker sikkerheten i fengslene. I denne sendinga får du høre fra Røverne selv om hvorfor visitering oppleves krenkende og hvorfor mange nå velger å saksøke staten. Og Røverne forsøker å finne ut av hvor viktig visitering er for innsattes og ansattes sikkerhet i et fengsel. Du får også høre fra assisterende direktør i kriminalomsorgsdirektoratet Jan Erik Sandlie, Maria Hessen Jacobsen, partner i advokatfirmaet Elden, Morten Aksdal, regiontillitsvalgt i region vest i norsk fengsel og friomsorgsforbund og Kristian Mjåland, førsteamanuensis ved universitetet i Agder.