- Jeg vil sone med menn

#S3E41. I ukas sending spør Røverne, burde heller kvinner og menn sone sammen, side om side, slik at man får mer normalisering, og et likt tilbud uavhengig av kjønn? Kvinner utgjør 6% av innsattbefolkningen i Norge. Fordi kriminalomsorgen ikke vil at kvinner og menn skal sone sammen, fører dette til at kvinner får et dårligere tilbud enn menn, da de er en minoritet. I Bergen fengsel er det en egen kvinneavdeling, men fengselet klarer ikke gi kvinnene det samme tilbudet som mennene som soner der. * Denne sendingen er laget med støtte fra Medietilsynet.

#S3E41. I ukas sending spør Røverne, burde heller kvinner og menn sone sammen, side om side, slik at man får mer normalisering, og et likt tilbud uavhengig av kjønn? Kvinner utgjør 6% av innsattbefolkningen i Norge. Fordi kriminalomsorgen ikke vil at kvinner og menn skal sone sammen, fører dette til at kvinner får et dårligere tilbud enn menn, da de er en minoritet. I Bergen fengsel er det en egen kvinneavdeling, men fengselet klarer ikke gi kvinnene det samme tilbudet som mennene som soner der.

Denne sendinga er laget med støtte fra medietilsynet. 
Musikk: Adidas Classic, Forevert