Kode Rød i kriminalomsorgen

#S5E33. Kriminalomsorgen har i mange år opplevd kutt, som har ført til lavere bemanning og vanskeligere soningsforhold. Det er ikke så lett å se fra utsiden, men på innsiden av fengselet ser man nå kuttene nesten over alt. Hvilke konsekvenser har det for de innsatte, og for oss som samfunn? Og hva skal til for å endre utviklingen? For å svare på dette og mer har vi invitert tidligere kjeltring med lang fartstid Trond Henriksen til en samtale med fengselslederne Nils Leyell Finstad, Doris Bakken og Are Høidal i RøverRadions lokaler.
#S5E33. Kriminalomsorgen har i mange år opplevd kutt, som har ført til lavere bemanning og vanskeligere soningsforhold. Det er ikke så lett å se fra utsiden, men på innsiden av fengselet ser man nå kuttene nesten over alt. Hvilke konsekvenser har det for de innsatte, og for oss som samfunn? Og hva skal til for å endre utviklingen? For å svare på dette og mer har vi invitert tidligere kjeltring med lang fartstid Trond Henriksen til en samtale med fengselslederne Nils Leyell Finstad, Doris Bakken og Are Høidal i RøverRadions lokaler.