Når mamma blir slått

#S3E42. Hvorfor tyr noen mennesker til vold? Gutta i Oslo fengsel har invitert inn psykolog Johanne Refseth for å forsøke å få svar på dette. En av fire innsatte i norske fengsler er der på grunn av vold. I denne sendinga skal du bli bedre kjent med to av de. Og du skal få høre hvordan deres oppvekst kan ha påvirket deres vei inn i kriminaliteten.

#S3E42. Hvorfor tyr noen mennesker til vold? Gutta i Oslo fengsel har invitert inn psykolog Johanne Refseth for å forsøke å få svar på dette. En av fire innsatte i norske fengsler er der på grunn av vold. I denne sendinga skal du bli bedre kjent med to av de. Og du skal få høre hvordan deres oppvekst kan ha påvirket deres vei inn i kriminaliteten.