Røvertips for cella: Aldri ta under pulten!

#S5E36. Fengsel er som et kollektiv på steroider hvor ingen velger hvem man bor med og hvor lenge man skal bli. Det kan by på store utfordringer, og i følge gutta i Eidsberg fengsel er hygienesituasjonen noe av det verste. Og visste du at den eldgamle kunsten brevskriving er populær bak murene? Mange sender brev til hverandre selv om de sitter i samme fengsel, hvorfor og hvordan dette foregår skal Røverne forklare for deg. Men du skal ikke bare få høre hvordan livet i fengsel er, for Røver Mali skal dele hvordan det var den dagen politiet plutselig stod på døra med en rambukk. Og du skal selvfølgelig få en Røvertabbe, og det fra vår splitter nye Bredtveit-Røver, Hege.
#S5E36. Fengsel er som et kollektiv på steroider hvor ingen velger hvem man bor med og hvor lenge man skal bli. Det kan by på store utfordringer, og i følge gutta i Eidsberg fengsel er hygienesituasjonen noe av det verste. Og visste du at den eldgamle kunsten brevskriving er populær bak murene? Mange sender brev til hverandre selv om de sitter i samme fengsel, hvorfor og hvordan dette foregår skal Røverne forklare for deg. Men du skal ikke bare få høre hvordan livet i fengsel er, for Røver Mali skal dele hvordan det var den dagen politiet plutselig stod på døra med en rambukk. Og du skal selvfølgelig få en Røvertabbe, og det fra vår splitter nye Bredtveit-Røver, Hege.